PRIVACY

Persoonsgegevens die we verwerken
We verwerken uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u de volgende gegevens zelf aan ons verstrekt:

- Voor- en achternaam;
- Geslacht;
- Geboorteplaats;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Bankrekeningnummer;
- IP-adres;
- Locatiegegevens;
- Gegevens over uw activiteiten op onze website;
- Gegevens over uw surfgedrag van verschillende websites;
- Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren wat de leeftijd van onze bezoekers is. We raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, zodat we de informatie kunnen verwijderen.

Het doel en op basis van welke grondslag we persoonsgegevens verwerken
We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling;
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Om goederen en diensten bij u af te leveren;
- Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van items en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
- Het verwerken van persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals de gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
We nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s, of -systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens > 2 jaar > Marketing
Personalia > 2 jaar > Marketing
Adres > 2 jaar > Marketing
Etc. > 2 jaar > Marketing

Delen van persoonsgegevens met derden
We verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We maken gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Met de advertentie en social media cookies van derden volgen wij en deze derden uw internetgedrag op onze webshop en op websites van derden. Hiermee kunnen we u relevante advertenties en items tonen op onze webshop en op websites van derden op basis van uw interesses en houden we bij via welke websites van derden u bij ons heeft gewinkeld. Door deze cookies kunt u verder gemakkelijker informatie over ons en onze items delen via social media.

Cookies en vergelijkbare technieken
We gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. We gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat onder andere uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Tijdens uw eerste bezoek aan onze website hebben we u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. u kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens in een computerbestand naar u, een ander, of de door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming, of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen. Neem hiervoor contact met ons op.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen we u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek. We willen u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe we persoonsgegevens beveiligen
We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Daarbij nemen we passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op.